Bijzondere plaatsen in Ouddorp


Ook in Ouddorp vinden we meerdere plaatsen die uw stamboom meer in de tijdsgeest kunnen plaatsen. Hieronder hebben wij er een aantal voor u opgenomen.


Het Raad- en Polderhuis

Het Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4, 3253 AN  te Ouddorp.
De achterzijde van het Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4, 3253 AN te Ouddorp.

Menig huwelijk is in het oude raadhuis van Ouddorp voltrokken en sinds 2004 worden er in dit pand wederom huwelijken voltrokken.

De eerste steen van het huidige raadhuis werd gelegd op 1 augustus 1904. Na de officiële inwijding op 20 januari 1905 is het pand tot 1966 in gebruik geweest als gemeentehuis. Reeds voor de bouw van het raadhuis stond er op deze locatie een raadhuis, daterend uit 1779,  dat ook wel rechthuis werd genoemd.

Voor meer achtergrondinformatie bij deze locatie zie onder meer wikipedia.


Het RTM Museum

Menig oudere inwoner zal zich de tram nog kunnen herinneren die vroeger over het eiland reed en onder meer voor het vervoer naar de Rosestraat in Rotterdam zorgde.  In het RTM Museum kunt u een aantal van deze oude trams bewonderen en een beeld krijgen van het vervoer in vroeger tijden.

RTM museum Ouddorp

 

Nog steeds zijn er sporen zichtbaar en namen aanwezig die verwijzen naar de tijd van het trammetje, denk aan de Stationsweg in Oude-Tonge en in Ouddorp of café de Tram in Nieuwe-Tonge. Vanaf bladzijde 65 heeft het RTM museum informatie opgenomen over de route en de nog zichtbare overblijfselen op Goeree-Overflakkee.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), verwijzen wij u naar de website van het RTM Museum

Zie ook erfgoedhuis-ZH, Sporen van de tram op Goeree-Overflakkee.


Windmolen de Zwaan

Ieder dorp van enige omvang telde vroeger minimaal één windmolen. Ouddorp telt zelfs meerdere molens. Eén daarvan, “de Zwaan” staat aan de Dorpsweg op nummer 35. Deze molen stamt uit 1846 en was tot 1975 in gebruik voor het malen van mengvoeders.

Voor meer informatie over deze en andere windmolens op Goeree-Overflakkee kunt u terecht op de website van de Molenstichting Goeree-Overflakkee.


Bunkercomplex De Punt

Gedurende de 2de wereldoorlog hebben de Duitsers ook op De Punt in Ouddorp een bunkercomplex gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall. Voor de aanleg van de Brouwersdam keek dit bunkercomplex uit over de zee. Daaraan dankt dit gebied zijn naam “De Punt”.

Observatiebunker op bunkercomplex De Punt te Ouddorp, onderdeel van de Duitse Atlantikwall. een 2.685 kilometer lange verdedigingslinie, die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog langs de kust van Europa aanlegden ter voorkoming van een geallieerde invasie uit zee. De verdedigingslinie liep vanaf Noorwegen door tot aan de grens met Spanje. Deze Atlantikwall bestond niet uit een aaneengesloten muur van verdedigingswerken zoals de naam suggereert, maar meer uit een aaneenschakeling van kustbatterijen, versperringen en ondersteuningsbunkers.

Het volledige verhaal van deze en andere bunkers op Goeree-Overflakkee vindt u onder meer op de website van Stichting WO2 Goeree-Overflakkee.


Vuurtoren van Ouddorp

De vuurtoren van Ouddorp is nog niet zo heel oud (1947-1950), maar de zee/het water heeft altijd een grote rol gespeeld voor de bewoners van dit eiland. De vuurtoren was zeker in vroeger tijden, zonder alle moderne communicatiemiddelen, een baken voor ieder die op zee voer.

Vuurtoren Westhoofd te Ouddorp. Een vierkante bakstenen toren van 56 meter hoog gebouwd in 1947-1950.
Vuurtoren Westhoofd gelegen in het prachtige duingebied van Ouddorp.

 


De Toren van Ouddorp

De Toren in het centrum van Ouddorp kent een hele lange geschiedenis. De huidige toren is gebouwd in 1348 en tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten in juni 1490 deels verwoest. In 1508 is de torenspits weer opnieuw opgebouwd en heeft zo jarenlang als baken voor de scheepvaart gediend.

Duidelijk zichtbaar op de toren is het jaartal 1508.

In de toren bevinden zich op de 1e en 2e verdieping de gevangeniscellen. Op de derde verdieping bevindt zich de soldatenkamer. De laatste gevangene in de toren was Theodorus Grinwis in 1903. Hij werd er namelijk van verdacht van het gestrande vrachtpassagiersschip Cironde spullen te hebben ontvreemd. Hij was bij dat schip geweest als schipper van de OD-7.

Meer informatie over de geschiedenis van deze toren en de naastgelegen kerk is onder meer te vinden op de volgende website:


Voor meer informatie over bijzondere gebouwen in Ouddorp verwijzen wij u naar de volgende websites:

 


Meer informatie over bijzondere plaatsen in Ouddorp en omgeving zullen wij t.z.t. voor u toevoegen. Ook zullen wij de bijgevoegde teksten nog verder aanvullen.

 


This function has been disabled for HET FEIJNE KWARTIER - genealogisch onderzoek naar voorouders van het eiland Goeree-Overflakkee -alle rechten voorbehouden-.