Disclaimer


Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (Kamer van Koophandel: 41121076), hierna te noemen GCGO, verleent u hierbij toegang tot www.genealogieflakkee.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

GCGO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee streeft ernaar via haar website en e-mails correcte informatie aan te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de website of in de e-mails nog actueel of correct is, omdat deze informatie gedateerd kan zijn. Bovendien houdt de aard van deze website (genealogisch onderzoek) in dat er een sterk verhoogde kans is dat er onjuistheden of onzekerheden in de opgenomen informatie is verwerkt. Daarnaast is een deel van de opgenomen informatie aangeleverd door gebruikers van onze website. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor deze gegevens, de eigenaar/beheerder van www.genealogieflakkeee.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, rechtmatigheid of inhoud van deze gegevens. Daarom accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden op deze website of in de e-mails.

Gebruikers dienen zelf te controleren of de opgenomen genealogische informatie korrekt is middels het raadplegen van (meerdere) bronbestanden.

Daarnaast is de informatie in e-mails vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien een e-mail niet aan u is gericht, verzoeken wij u deze te retourneren aan de afzender en vervolgens van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën te vernietigen. Het is niet toegestaan deze informatie te openbaren, te vermenigvuldigen of te verspreiden onder derden. De Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee kan niet garanderen dat verzonden e-mails geen virussen bevatten. Ook kunnen wij niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst hiervan.

Bepaalde links in deze website leiden naar andere sites op servers van derden waarover de GCGO geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere websites naar de website van de GCGO. De GCGO waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke websites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van de GCGO met betrekking tot de inhoud van deze websites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GCGO.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GCGO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Gebruikers die hun gegevens op www.genealogieflakkee.nl  plaatsen of toestemming geven hun gegevens aldaar op te nemen, aanvaarden dat deze gegevens openbaar zullen zijn, al dan niet beperkt tot de geregistreerde donateurs, en door derden overgenomen kunnen worden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via het contactformulier.


This function has been disabled for HET FEIJNE KWARTIER - genealogisch onderzoek naar voorouders van het eiland Goeree-Overflakkee -alle rechten voorbehouden-.