Links


Op het eiland Goeree-Overflakkee zijn meerdere organisaties die zich inspannen om de geschiedenis, gebruiken en tradities voor het nageslacht te behouden of te tonen.

De informatie van deze organisatie kan u ook helpen bij uw genealogisch onderzoek of het plaatsen van uw onderzoek in de tijd.