Nieuwe-Tonge


Algemene begraafplaats Nieuwe-Tonge

 

De algemene begraafplaats van Nieuwe-Tonge  is gelegen aan het Korteweegje, naast  ‘Ons Dorpshuis’.  Het rechtergedeelte van deze begraafplaats wordt ook wel aangeduid als de Oude begraafplaats. Hier bevinden zich de oudste graven.  Voor dit gedeelte staat op de ingang de tekst vermeld “Zijt ook gij bereid”.

De algemene begraafplaats is in 1829 in gebruik genomen.

Meer informatie over deze begraafplaats vindt u onder meer op:

Voor het oude gedeelte:

Graftombe.nl

Begraafplaatsen online

Ook voor het nieuwe gedeelte is info te vinden op

Begraafplaatsen online  en Graftombe.nl


Oorlogsslachtoffers

Op de begraafplaats is ook de gedenksteen geplaatst van het oorlogsslachtoffer Jacob Arij Verolme, geboren op 19-11-1918 en overleden op 9-11-1944.

Meer informatie vindt u op de sites van de Oorlogsgravenstichting, en Traces of War.


Watersnoodslachtoffers

Slachtoffers watersnoodramp 1953

Een deel van de slachtoffers van de watersnoodramp in Nieuwe-Tonge is herbegraven op de algemene begraafplaats. De overige slachtoffers zijn begraven op de oude begraafplaats in Dirksland.  In Dirksland vindt u ook een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers uit Nieuwe-Tonge.

 

Zie voor meer informatie:

www.onwijsnat53.nl/sporen/1953/graven.htm

Lijst met slachtoffers Watersnood

Op het Finlandplein in Nieuwe-Tonge  is ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp het door Hans Petri gemaakte monument geplaatst .

De tekst op dit monument luidt: Monument rampslachtoffers Nieuwe Tonge 1 februari 1953. Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. PS 93 vrs 4.


 

Donateurs kunnen ook inloggen op onze externe opslag voor divers fotomateriaal.


This function has been disabled for HET FEIJNE KWARTIER - genealogisch onderzoek naar voorouders van het eiland Goeree-Overflakkee -alle rechten voorbehouden-.