Overige links


Ook buiten het eiland Goeree-Overflakkee zijn veel organisaties, particulieren en instelling bezig met de geschiedenis van het Eiland Goeree-Overflakkee en haar vroegere inwoners.
Steeds meer informatie komt ook digitaal beschikbaar.  Om u te helpen de weg te vinden in deze veelheid van informatie hebben wij onderstaand een aantal links opgenomen die u kunnen helpen bij het vinden van uw Flakkeese voorouders en hen te plaatsen in de tijdsgeest.


Erfgoedhuis Zuid-Holland 

erfhuis-zuid-holland_goeree-overflakkeeErfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen zij in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

Op de website van Efgoedhuis Zuid-Holland is ook informatie opgenomen over de geschiedenis van het eiland Goeree-Overflakkee.

www.geschiedenisvanzuidholland.nl/goeree-overflakkee


Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

In de archieven van Voorne-Putten is veel informatie te vinden over mensen van Goeree-Overflakkee. De baljuw van Voorne had ook bevoegdheden in Zuidvoorne, waaronder de kop van het eiland, Grijsoord en Dirksland ressorteerden. De notarissen van Brielle kregen regelmatig klanten van het buureiland over de vloer. Kijk hiervoor op de indexen en regesten van het Streekarchief VPR.

 


Oude kranten

Een enorme bron van informatie is de Krantenbank Zeeland. Deze database, opgezet door de Zeeuwse Bibliotheek, bevat ook alle jaargangen van de Maas- en Scheldebode, Opbouw en Eilanden Nieuws, plus wat er nog restte van Onze Eilanden en Vooruit, twee Flakkeese kranten uit het begin van de twintigste eeuw.

Berichten over het eiland zijn natuurlijk ook te vinden in landelijke kranten. Kijk hiervoor op de database van de Koninklijke Bibliotheek.

 


 


This function has been disabled for HET FEIJNE KWARTIER - genealogisch onderzoek naar voorouders van het eiland Goeree-Overflakkee -alle rechten voorbehouden-.