Privacyverklaring


Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Als u deelneemt aan discussies op ons berichtenbord, of berichten plaatst op onze blogs of Facebook-accounts, kunnen wij deze informatie bewaren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van genealogie en het algemeen en genealogische informatie over het eiland Goeree-Overflakkee in het bijzonder, onze activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van donateurs. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het donateursbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met onze stichting heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info@genealogieflakkee.nl

Beveiliging

 

Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via info@genealogieflakkee.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@genealogieflakkee.nl

Genealogische informatie

 

Www.genealogieflakkee.nl (de “Website”) is een website die donateurs en belangstellenden  in staat stelt om genealogische informatie, waaronder  stambomen en (familie-)foto’s te delen  en contact te kunnen onderhouden met andere genealogen. Ook kunnen zij onderzoek doen naar hun familiegeschiedenis met geavanceerde onderzoeksinstrumenten (de “Dienst”). De dienst is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee.

Een groot deel van de persoonlijke informatie die onze donateurs en gebruikers op onze website uploaden is persoonlijk. Wij erkennen de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die donateurs en gebruikers doorgeven als zij zich registreren of hun familiegeschiedenis onderzoeken. Wij zijn vastbesloten om uw privacy te beschermen.

Het is onze missie is om iedereen (met wortels op het eiland Goeree-Overflakkee) te helpen bij het ontdekken, bewaren en delen van hun familiegeschiedenis. Dit bereiken we door op onze websites middelen beschikbaar te stellen die dat mogelijk maken en door samen te werken met grote aantallen gebruikers over de hele wereld. Dit kan ook het verzamelen, verwerken, opslaan en delen van persoonlijke gegevens betreffen. We willen er zeker van zijn dat dit gebeurt in een verantwoorde, transparante en veilige omgeving die uw zekerheid en vertrouwen waard is.

De website fungeert als een platform voor familiegeschiedenis, waarop de gebruikers hun stambomen kunnen delen en voordeel kunnen hebben van zowel de talrijke stambomen van families met wortels op het eiland Goeree-Overflakkee op één centrale locatie. Ook willen we donateurs en gebruikers in staat stellen om naar stambomen en historische gegevens van andere gebruikers te zoeken, ter ondersteuning van het onderzoek naar hun eigen familiegeschiedenis.

De donateur of gebruiker die informatie beschikbaar stelt bepaalt in welke mate informatie over de stamboom en andere informatie van de familiesite zichtbaar en vindbaar is voor andere donateurs of gebruikers. Om de privacy te beschermen, voorkomt de website binnen haar mogelijkheden dat gegevens over levende personen, zonder hun toestemming, aan vreemden wordt vrijgegeven. Als dergelijke gegevens worden opgenomen dan zijn deze alleen zichtbaar op het besloten gedeelte van de website.

De persoonlijke informatie die u en andere gebruikers aanleveren, wordt alleen op de website opgeslagen zodat wij u en de andere gebruikers een dienst kunnen leveren. Dat wil zeggen, het weergeven en afdrukken van genealogische gegevens waaronder stambomen en historische gegevens.

Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat informatie of materiaal over levende personen alleen op de website wordt geplaatst met hun voorkennis en toestemming. Als de persoon niet de wettelijke leeftijd heeft om overeenkomsten aan te gaan (in het algemeen geldt hiervoor de leeftijd van 18 jaar), verklaart u dat u de toestemming van de ouder of voogd van deze persoon onder de wettelijke leeftijd heeft om een overeenkomst aan te gaan. In alle gevallen moet u de gevolgen van de toestemming duidelijk hebben uitgelegd aan de persoon in kwestie (of, indien van toepassing, aan de ouder/voogd).

Gegevens die anderen over uzelf of uw familie hebben geplaatst verwijderen of wijzigen:
Als de gegevens over een familie zijn geplaatst waar u lid van bent, of als u problemen heeft met andere persoonlijke informatie die op onze website is opgenomen, kunt u contact opnemen met ons via info@genealogieflakkee.nl

Let op Als wij inhoud verwijderen, kunnen kopieën van die informatie op andere plekken zichtbaar blijven als een kopie is gedeeld met andere gebruikers, op een andere manier is verspreid op basis van uw privacy-instellingen, of als de gegevens door andere gebruikers zijn gekopieerd of opgeslagen.

Back-ups: Sommige verplaatste en verwijderde gegevens kunnen gedurende een beperkte periode in back-ups blijven bestaan voor onze interne zakelijke doeleinden, De gegevens zullen niet beschikbaar zijn voor anderen. In de meeste gevallen is verwijdering echter permanent en als gegevens op uw verzoek zijn verwijderd, kunnen deze op een later tijdstip niet meer worden hersteld.


This function has been disabled for HET FEIJNE KWARTIER - genealogisch onderzoek naar voorouders van het eiland Goeree-Overflakkee -alle rechten voorbehouden-.