De Stichting


logokopieHet Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee is opgericht in 1992 om te dienen als hulp en vraagbaak voor iedereen die bezig is met zijn voorouders op Goeree-Overflakkee. Daartoe bieden wij hulp bij onderzoek, organiseren ontmoetingsdagen, maken archiefbronnen toegankelijk en verzamelen allerlei materiaal wat niet in de officiële archieven bewaard wordt. U kunt donateur worden en krijgt daarvoor een aantal keren per jaar onze nieuwsbrief en u heeft toegang tot gegevens die we alleen voor onze donateurs openbaar maken.

Het materiaal van de stichting werd aanvankelijk bewaard in een eigen onderkomen in Dirksland, waar het op afspraak of eenmaal per maand bekeken kon worden. Met de komst van een Streekarchief Goeree-Overflakkee in Middelharnis zijn we een samenwerkingsovereenomst aangegaan met dat archief. Al het materiaal is daarheen verhuisd en dus veel toegankelijker geworden. U kunt er elke werkdag terecht (zie www.streekarchiefgo.nl).

In het Streekarchief zijn de DTB, burgerlijke stand, bevolkingsregisters en nog veel meer te raadplegen. Maar het zoeken daarin wordt vergemakkelijkt door de vele klappers, alfabetische naamlijsten, toegangen etc. die door onze mensen en vrijwilligers van het Streekarchief in de loop der jaren gemaakt zijn. Een deel ervan vindt u op deze website onder Bronnen, een deel is in papieren vorm op de studiezaal van het Streekarchief te raadplegen.

U kunt ons helpen om alles nog beter toegankelijk te maken door u aan te melden als lid van onze werkgroep (via het secretariaat).

Ook kunt u uw eigen stamboom of kwartierstaat toegankelijk maken via onze website. Wij publiceren uw gegevens als u dat wilt in de rubriek Genealogieën, zodat u geen eigen website nodig heeft.


Gegevens van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee:

Opgericht 9 juli 1992
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41121076

Rabobank Het Haringvliet
Rekeningnummer : NL 46 RABO 0361 3321 81
T.n.v. St. Genealogisch Centrum Goeree en Overflakkee

E-mail: info@genealogieflakkee.nl.

Het statutair adres is Dwarsweg 40, 3241 LB te Middelharnis (bij het streekarchief www.streekarchief.nl).