Archief en “oud papier”


Het Genealogisch Centrum roept al jaren op om familiedrukwerk en vergelijkbaar materiaal niet weg te gooien maar aan ons te geven. Het wordt dan bewaard in het Streekarchief. Streekarchivaris Jan Both heeft onlangs ook nog eens een oproep gedaan.